העיר העתיקה
העיר העתיקה

אגן העיר העתיקה

אגן העיר העתיקה בירושלים מוכרז כאתר מורשת עולמי, המהווה מוקד משיכה עיקרי
לתיירים בני דתות שונות, הבאים לבקר במקומות הקדושים ובאתריה הרבים של העיר.

תוכנית ההשקעות של ממשלת ישראל ועיריית ירושלים בעיר העתיקה ובאגן העיר העתיקה היא רב-שנתית
 ומסתכמת בהשקעה של מאות מיליוני שקלים.

הרשות לפיתוח ירושלים פועלת לשיקום, לשימור,
לפיתוח ולאחזקת העיר העתיקה ואגן העיר העתיקה, בכלל זה:

שדרוג ויצירת תשתיות ציבוריות, המשביחות את הפוטנציאל הכלכלי והתיירותי

שיפור איכות החיים ואיכות הסביבה לטובת תושבי העיר העתיקה והמבקרים בה.

הבטחת שימור מורשת התרבות הבנויה בעיר העתיקה ובאגן העיר העתיקה.

פיתוח השטחים הירוקים.

התכנית כוללת

הקמת טיילות נופיות ונקודות תצפית מרהיבות.

שיפור הנגישות ברחובות העיר העתיקה.

פיתוח ושיקום המרחב הציבורי ויצירת מרחבים ציבוריים חדשים.

פיתוח גיא בן הינום והשלמת רצף הגן הלאומי בעמק צורים.

שיקום, שימור ופיתוח בעמק המלך.

שיקום ואבטחה של הר הזיתים.

פיתוח, שיקום ואחזקת השטחים הפתוחים.

העלאת רמת הניקיון והאחזקה במרחב הציבורי.

פיתוח המוצר התיירותי בעיר העתיקה.

שיקום חומות העיר העתיקה.

המוצר התיירותי בעיר העתיקה

הרשות לפיתוח ירושלים פועלת בהתאם לתוכנית אסטרטגית של קידום ופיתוח
 המוצר התיירותי בעיר העתיקה ומקסום הפוטנציאל הכלכלי מהתיירות במקום.

התוכנית כוללת 

הקמת טיילות נופיות ונקודות תצפית מרהיבות.

שיפור הנגישות ברחובות העיר העתיקה.

פיתוח ושיקום המרחב הציבורי ויצירת מרחבים ציבוריים חדשים.

שיקום ואבטחה של הר הזיתים.

פיתוח, שיקום ואחזקת השטחים הפתוחים.

העלאת רמת הניקיון והאחזקה במרחב הציבורי.

החלטות הממשלה

על פי החלטת ממשלה מספר 3788 מיום 13.5.2018 אושרה תוכנית חומש נוספת לשנים 2024-2019 לפיתוח המרחב
 הציבורי באגן העיר העתיקה בירושלים, לרבות הר הזיתים. בכלל זה: פיתוח הכלכלה והמסחר, פיתוח צירי הגישה
 המרכזיים לאגן העיר העתיקה, פתרונות תנועה וחנייה, קיום אירועי עוגן לקהל הרחב ופיתוח תשתיות חיוניות לרווחת
 התושבים והמבקרים באגן העיר העתיקה.