אילוסטרציה
ביו ירושלים

ביו-ירושלים

מרכז "ביו-ירושלים" הוקם במטרה לקדם את אשכול הביו-מד בירושלים כמנוע לצמיחה כלכלית.
המרכז פועל לאיתור הזדמנויות להתפתחות

בתחום הביו-מד,  לגיבוש סל הטבות ייחודי עבור פעילות בתחום, לאיחוד האשכול התעסוקתי של מדעי החיים
בעיר וליצירת מנגנונים לשיתוף פעולה בין מרכיבי האשכול השונים – התעשייה, בתי החולים והמוסדות האקדמיים. 
 המרכז משווק את ירושלים כעיר ביו-טכנולוגית בישראל ובעולם ומתפקד כמרכז שירותים לחברות ביו-טכנולוגיה הפועלות בעיר.

פעילות המרכז כוללת היבטים נוספים של פיתוח בעיר ובכלל זה:

ליווי והכוונת יזמים, חברות ומשקיעים.

הפעלה של פורומים וסדנאות מקצועיים למנהלים ולעובדים.

הפעלה של פורומים וסדנאות מקצועיים למנהלים ולעובדים.

ארגון כנסים לאומיים ובין-לאומיים בירושלים.

מאגר מידע נרחב אודות הפעילות בתחום בירושלים.

הפצת ידיעון רבעוני הסוקר את הפעילות בעיר.

השתתפות בכנסים רלוונטיים בארץ ובחו"ל לשיווק העיר ולהרחבת הפעילות בה