main
main_mob

גן סאקר

במסגרת קידום ופיתוח הפארקים הרובעיים בעיר, מקדמת עיריית ירושלים בשיתוף משרד ירושלים ומורשת את פיתוחו וחידושו של גן סאקר כגן העירוני המרכזי של ירושלים.

הגן נחנך בשנות ה-60 של המאה ה-20 ועתה מקודמת בו תוכנית כוללת לשדרוג חוויית הבילוי והפנאי בשטחו.
 בין העבודות שיבוצעו (חלקן כבר בוצע) הקמת מגרשי ספורט חדשים, הקמת גן שעשועים חדיש, החלפת כריות הדשא, חידוש שבילי ההליכה ויצירת שביל ריצה טבעתי, החלפת תאורת הגן, הצבת ריהוט רחוב, הקמת מבנה  שירותים ציבוריים נוסף והצבת תשתית WI-FI.