מפה האקדמיה ללשון עברית
מפה האקדמיה ללשון עברית

האקדמיה ללשון עברית

בהתאם להחלטת הממשלה להקים משכן חדש לאקדמיה ללשון עברית, מקדמת הרשות לפיתוח ירושלים עבור האקדמיה ללשון עברית תכנית להקמת מבנה חדש בקריית המוזיאונים.

הבית החדש ישמש כמוזיאון הלאומי לשפה העברית נוסף לפעילות המחקרית של האקדמיה המוזיאון העתידי ימוקם ברחוב רופין בסמוך למוזיאון הטבע.  מנווה האקדמיה ללשון עברית הינו חלק משורה של בנייני ציבור גדולים שצפויים להיבנות ונבנים בקרית הלאום ביניהם הספרייה הלאומית החדשה, הבניין החדש של רשות העתיקות ומוזיאון הטבע. אלה מצטרפים כמובן למוזיאון ארצות המקרא, למוזיאון המדע ולמוזיאון ישראל כחלק מהתכנית להפיכת האזור כולו לקריית מוזיאונים תוססת בדומה לקריות מוזיאונים ברחבי העולם.