אייקון - הנפשה
אילוסטרציה

הודעות לפי תקנות חובת המכרזים

ספק חוץ – איתור לידים עבור לשכת הכנסים בירושלים

מיזם משותף – קמפיין שיווק לעידוד הסטודנטים לעליה ולימודים בירושלים

מיזם משותף – הקמת מרכז מידע של החברות הטכנולוגיות

מיזם משותף – הקמת בית עמותות ירושלמי

ספק יחיד – הקמת מחסן ציוד

ספק יחיד- הכשרת סטודנטים

מיזם משותף-הקמת מכינה קדם אקדמית

מיזם משותף – לימודים טכנולוגים לסטודנטים בירושלים

מיזם משותף-חינוך מדעי לילדים

מיזם משותף- הגדלת כמות החברות הטכנולוגיות הפועלות בירושלים

מיזם משותף – שילוב תעסוקתי של המגזר החרדי

מיזם משותף – הכשרה מקצועית של תלמידים מהאוכלוסיה החרדית

ספק יחיד – הפקה וקיום כנס MIXIII HEALTH

ספק חוץ – שיווק למרתון ירושלים

ספק יחיד- קיום כנס WATEC

ספק יחיד – שילוב תעסוקתי של המגזר החרדי

ספק יחיד – רכישת מושב בוועידת ישראל לרפואה

ספק יחיד – חשיפה ורכישת מושב בכנס עיר הנקלן

ספק יחיד – הפקת אירוע בתים מבפנים

מיזם משותף – הכשרת חרידים למקצועת הבטחון

מיזם משותף – הכשרת בנית סמינר

מיזם משותף – קידום חדשנות בירושלים בתחום הקליימטק

ספק חול – שיווק לתייר הגרמני

ספק יחיד – פעילות כדורגל בקיץ

ספק חוץ – שיווק לסוכני תיירות באיטליה

תוכן אקורדיון