החלטות ועדת המכרזים

פרוטוקול ועדת מכרזים 6-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 4-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 3-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 2-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 1-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 28-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 27-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 24-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 23-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 22-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 21-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 20-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 19-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 18-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 17-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 16-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 15-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 14-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 13-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 12-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 11-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 10-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 09-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 08-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 07-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 06-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 05-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 04-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 03-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 02-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 01-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 32-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 31-19

פרוטקול ועדת מכרזים 30-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 29-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 28-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 27-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 26-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 25-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 24-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 23-19

פרוטוקול ועדת מכרזים 21-19