החלטות ועדת המכרזים

פרוטוקול ועדת מכרזים 33-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 32-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 31-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 29-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 28-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 27-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 26-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 25-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 24-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 23-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 22-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 21-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 20-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 19-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 18-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 17-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 16-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 15-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 14-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 13-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 12-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 11-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 10-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 9-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 8-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 7-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 6-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 5-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 4-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 3-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 2-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 1-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 28-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 27-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 26-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 25-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 24-20