קרית הממשלה
קרית הממשלה

הטבות לאזור עדיפות א'

הטבות לאזור עדיפות א'

ירושלים היא העיר היחידה במרכז הארץ הנהנית מהטבות ממשלתיות בזכות היותה מוגדרת כאזור פיתוח א'.
 מעמד דומה לזה ניתן רק לערים בפריפריה.

שיעורי מס חברות מופחת 

בהתאם לקבוע בחוק לעידוד השקעות הון, מפעל מאושר בירושלים נהנה משיעור מס חברות מופחת. בשנת 2015
 המס היה בגובה של 7.5% בלבד (לעדכן למועד יותר רלוונטי). לחילופין, זכאים המפעלים ליהנות ממסלול המענקים
 של החוק לעידוד השקעות הון. הטבות אלו מוענקות על ידי משרדי הממשלה.