main
main4_mob

הטמעת מוצרים טכנולוגיים ודיגיטליים לשיפור חווית התייר

הטמעת מוצרים טכנולוגיים ודיגיטליים לשיפור חווית התייר

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מוסדות תרבות, מוזיאונים, אתרי מורשת, אתרים ארכיאולוגיים, בתי הארחה, מלונות ורשתות בתי מלון, הפועלים בעיר ירושלים ואשר עומדים בתנאי הזכאות המפורטים בקול הקורא, להגיש בקשה לקבלת מענק לטובת הטמעת מוצרים טכנולוגיים/ דיגיטליים המסייעים להעצמה ולשיפור של חווית התייר באתר

 

קול-קורא-להגשת-בקשות-לקבלת-מענק-להטמעת-מוצרים-טכנולוגיים-ודיגיטליים-1