התחדשות עירונית
הדמיה התחדשות עירונית

המינהלת להתחדשות עירונית

המינהלת להתחדשות עירונית הוקמה בשנת 2014 ומטרתה לקדם מימוש של פרויקטים להתחדשות עירונית מסוג תמ"א 38 (לסוגיה) ובעיקר פרויקטים לפינוי-בינוי בירושלים.

לצורך כך המינהלת עוסקת בשלושה תחומים מרכזיים:

הסברה וקשרי קהילה: מתן מידע ראשוני לתושבים באשר לאפשרות לעבור הליך התחדשות עירונית, בדיקת היתכנות ראשונית, זכויות התושבים על פי חוק וייעוץ בסיסי.

ניהול פרויקטים להתחדשות עירונית: ניהול תב"ע מלאה/חלקית להתחדשות עירונית של מתחמים בירושלים ביוזמת העירייה/תושבים. המינהלת מנהלת את צוות התכנון וכן את פעולות שיתוף הציבור והסיוע לדיירי המתחם להתארגן. במקרים מסוימים ועל פי בחירת הדיירים המינהלת מסייעת בבחירת היזם.

ליווי וסיוע ליזמים: המינהלת מסייעת ליזמים המקדמים פרויקטים בעיר ומלווה אותם בשלבי התכנון, בקשר מול הדיירים, בהכרזה על המתחם כמיועד להתחדשות עירונית, באיתור חסמים ובהצעת פתרונות להתגבר עליהם.