אילוסטרציה
אילוסטרציה

הרחבת קמפוסים בתחום ההיי-טק

מענק עידוד להרחבת קמפוסים של מוסדות להשכלה גבוהה בתחום מקצועות ההיי-טק

בהתאם להחלטות ממשלה מס' 1483 ומס' 2292 הרשות לפיתוח ירושלים פועלת להגדלת
 מספר הסטודנטים הלומדים לתואר מלא באחד המקצועות הבאים בירושלים: הנדסת חשמל, אלקטרוניקה,
מחשבים מערכות מידע ומדעי המחשב.

במסגרת זו הרשות מעודדת הרחבת קמפוסים של בתי ספר בתחומים אלו בירושלים.

הסיוע הכספי שיעמוד לכלל המבקשים שיאושרו כזכאים לסיוע בהתאם לנוהל הוא עד לסך מצטבר של 20 מיליון ש"ח.