הדמיה

מכללות צה"ל

הרשות לפיתוח ירושלים בשיתוף עם משרד הביטחון, צה"ל ועיריית ירושלים קידמה ואישרה תכנית להעתקת
מכללות צה"ל ממרכז הארץ לירושלים. בהתאם להחלטות הממשלה ההיסטוריות להעתקת משרדי הממשלה
בכלל ומכללות צה"ל בפרט לירושלים, פעלה הרשות בשנים האחרונות לאשר את התכנית במיקום
אשר נבחר בשיתוף עם הצבא והעירייה. 

תכנית המכללות ממוקמת על שטח של 39 דונם בצפון שכונת קריית מנחם ובסמוך ל"כפר השבדי"
לילדים בעלי צרכים מיוחדים בדרום העיר. היא כוללת הקמת קמפוס חדש שיקלוט את פעילות מכללות הפיקוד
והמטה של צה"ל ממחנה גלילות, שיכלול 8 בית ספר להכשרות צבאיות שונות, מבנים משותפים כגון אודיטוריום,
מתקני ספורט, בניינים למנהל וכן מתקני מגורים לחניכי הקורסים.