אייקון - הנפשה
אילוסטרציה

מכרזים

הרשות לפיתוח ירושים מזמינה בזאת ועדי עובדים, ארגונים ונציגויות עובדים, גופים המאגדים עובדים ועמותות לקידום מקצועי, אשר יקיימו סיור בירושלים למטרות פנאי, השתלמות ונופש, להגיש בקשות לקבלת הטבות הכל בהתאם לנוהל לעידוד סיורים של קבוצות עובדים בירושלים.

מודעה

נוהל לעידוד סיורים של קבוצות מאורגנות בירושלים 2022

רשימת ספקים למימוש השובר

תוכן אקורדיון