מכרזים

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן להציע הצעות להפקה ולהפצה של חוברות מידע תיירותיות עבור
הרשות, כמפורט במסמכי המכרז.

מענה לשאלות הבהרה

הזמנה למכרז 4/21 להפקת חוברות מידע תיירותיות

טופס רישום למכרז

מודעה

מודעה בערבית

הרשות לפיתוח ירושלים מעוניינת בקבלת מידע מאת גופים וחברות אשר ברשותם פתרונות טכנולוגיים ו/או דיגיטליים עבור מארגני כנסים ועבור תיירי הכנסים, אשר יתרמו ויעודדו קיום כנסים בעיר ירושלים, ולצורך שיפור חוויית תייר הכנסים בעיר באמצעות כלים דיגיטליים.

 

R.F.I – מודעה

R.F.I לפתרונות טכנולוגיים ואו דיגיטליים אשר יתרמו ויעודדו קיום כנסים בעיר ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת הצעות להשכרת נכס אשר ישמש אותה כחלל משרדים משותף במזרח העיר ירושלים. על הנכס המוצע לעמוד בתנאים המצויינים במסמך הפניה.

 

מסמך פנייה לקבלת הצעות מחיר להשכרת נכס

הרשות לפיתוח ירושים מזמינה בזאת ועדי עובדים, ארגונים ונציגויות עובדים, גופים המאגדים עובדים ועמותות לקידום מקצועי, אשר יקיימו סיור בירושלים למטרות פנאי, השתלמות ונופש, להגיש בקשות לקבלת הטבות הכל בהתאם לנוהל לעידוד סיורים של קבוצות עובדים בירושלים.

הודעה לעיתונות
נוהל

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת הצעות לפיתוח, הפעלה ותחזוקה של אתר אינטרנט תיירותי – תרבותי עבור העיר ירושלים

מענה לשאלות הבהרה

טופס הצעה כספית

דחיית מועדים

הודעה לעיתון

מכרז

טופס רישום

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מוסדות תרבות, מוזיאונים, אתרי מורשת, אתרים ארכיאולוגיים, בתי הארחה, מלונות ורשתות בתי מו הפועלים בעיר ירושלים ואשר עומדים בתנאי הזכאות המפורטים בקול הקורא, להגיש בקשה לקבלת מענק לטובת הטמעת מוצרים טכנולוגיים/ דיגיטליים המסייעים להעצמה ולשיפור של חוויית התייר באתר, הכל בהתאם לקול הקורא שפרסמה הרשות.

הודעה על הארכת מועדי ההגשה

הרשות לפיתוח ירושלים – קול קורא למיזמים דיגיטליים בתיירות – קובץ וורד

כנס מתעניינים

קול קורא להגשת בקשות לקבלת מענק להטמעת מוצרים טכנולוגיים ודיגיטליים

קול קורא – מודעה