מכרזים

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת ספקים, מוסדות תרבות, מפעילי אטרקציה תיירותית, יזמי תיירות ובתי עסק העומדים בתנאים להלן, להגיש את מועמדותם להיכלל ברשימת הספקים של קמפיין ההטבות לקיץ 2021 המופעל על ידי הרשות.

קול קורא- מוסדות תרבות- קיץ 2021

טופס בקשה- קיץ 2021

מודעה לעיתונות

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת הצעות לפיתוח, הפעלה ותחזוקה של אתר אינטרנט תיירותי – תרבותי עבור העיר ירושלים

 

הודעה לעיתון

מכרז

טופס רישום

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מוסדות תרבות, מוזיאונים, אתרי מורשת, אתרים ארכיאולוגיים, בתי הארחה, מלונות ורשתות בתי מו הפועלים בעיר ירושלים ואשר עומדים בתנאי הזכאות המפורטים בקול הקורא, להגיש בקשה לקבלת מענק לטובת הטמעת מוצרים טכנולוגיים/ דיגיטליים המסייעים להעצמה ולשיפור של חוויית התייר באתר, הכל בהתאם לקול הקורא שפרסמה הרשות.

הודעה על הארכת מועדי ההגשה

הרשות לפיתוח ירושלים – קול קורא למיזמים דיגיטליים בתיירות – קובץ וורד

כנס מתעניינים

קול קורא להגשת בקשות לקבלת מענק להטמעת מוצרים טכנולוגיים ודיגיטליים

קול קורא – מודעה

הרשות לפיתוח ירושלים, מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ריכוז מערך סיורים ברשות כמפורט במסמכי המכרז.

הודעה בדבר דחיית מועדים

מכרז

הודעה לעיתונות

טופס רישום