מכרזים

הרשות לפיתוח ירושים מזמינה בזאת ועדי עובדים, ארגונים ונציגויות עובדים, גופים המאגדים עובדים ועמותות לקידום מקצועי, אשר יקיימו סיור בירושלים למטרות פנאי, השתלמות ונופש, להגיש בקשות לקבלת הטבות הכל בהתאם לנוהל לעידוד סיורים של קבוצות עובדים בירושלים.

הודעה לעיתונות
נוהל

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת הצעות לפיתוח, הפעלה ותחזוקה של אתר אינטרנט תיירותי – תרבותי עבור העיר ירושלים

מענה לשאלות הבהרה

טופס הצעה כספית

דחיית מועדים

הודעה לעיתון

מכרז

טופס רישום

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מוסדות תרבות, מוזיאונים, אתרי מורשת, אתרים ארכיאולוגיים, בתי הארחה, מלונות ורשתות בתי מו הפועלים בעיר ירושלים ואשר עומדים בתנאי הזכאות המפורטים בקול הקורא, להגיש בקשה לקבלת מענק לטובת הטמעת מוצרים טכנולוגיים/ דיגיטליים המסייעים להעצמה ולשיפור של חוויית התייר באתר, הכל בהתאם לקול הקורא שפרסמה הרשות.

הודעה על הארכת מועדי ההגשה

הרשות לפיתוח ירושלים – קול קורא למיזמים דיגיטליים בתיירות – קובץ וורד

כנס מתעניינים

קול קורא להגשת בקשות לקבלת מענק להטמעת מוצרים טכנולוגיים ודיגיטליים

קול קורא – מודעה