מכרזים

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת הצעות לפיתוח, הפעלה ותחזוקה של אתר אינטרנט תיירותי – תרבותי עבור העיר ירושלים

 

הודעה לעיתון

מכרז

טופס רישום

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת מוזיאונים, אתרי מורשת ואתרים ארכיאולוגיים בירושלים העומדים בתנאים, להגיש בקשה לקבלת מענק עבור הארכת שעות הפתיחה למבקרים במהלך "שבוע בירושלים"

קול קורא לקבלת מענק עבור הארכת שעות הפתיחת בשבוע ירושלים- 2021

הודעה לעיתון

הרשות לפיתוח ירושלים, מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ, בינוי, שיקום ושחזור במתחם "בית הנסן" בירושלים כמפורט במסמכי המכרז.

הודעה לעיתונות

מכרז 8-21 בית הנסן – טופס רישום

מכרז 8-21 בית הנסן – הזמנה ללא נספחים

הרשות לפיתוח ירושלים, מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ריכוז מערך סיורים ברשות כמפורט במסמכי המכרז.

הודעה בדבר דחיית מועדים

מכרז

הודעה לעיתונות

טופס רישום