מכרזים

הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת ספקים, מוסדות תרבות, מפעילי .
אטרקציה תיירותית, יזמי תיירות ובתי עסק העומדים בתנאים להלן, להגיש את מועמדותם
להיכלל ברשימת הספקים של קמפיין ההטבות לקיץ 2020 "ירושלים – הכי חו"ל בארץ"
המופעל על ידי הרשות.

מודעה לעיתון – רשימת ספקים

הזמנה – רשימת ספקים ומוסדות תרבות – קמפיין הטבות לקיץ 2020

טופס-בקשה-להיכלל-ברשימת-הספקים-של-קמפיין-ההטבות-קיץ-2020

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1483 שמטרתה בין היתר חיזוק וביסוס מעמדה של ירושלים כעיר אקדמיה והשכלה, תפעל הרשות לפיתוח ירושלים בתיאום עם הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה באמצעות פרויקט "עיר אקדמיה" להגדלת מספר הסטודנטים הלומדים בעיר.

קול קורא – לעידוד של פתיחת והרחבת מעונות סטודנטים מתוקצבים להשכלה גבוהה בירושלים