האוניברסיטה העברית גבעת רם
האוניברסיטה העברית גבעת רם

מסלול תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות

מסלול תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות

משרד הכלכלה והתעשייה מעניק סיוע לחברות המעסיקות אוכלוסיות מיוחדות –
מיעוטים, חרדים, משפחות חד-הוריות ואנשים עם מוגבלות – בהליך הקצאה תחרותי.

הסיוע ניתן למשך 30 חודשים למפעלי התעשייה ולשירותים עסקיים.
גובה הסיוע הניתן – החל מ-35% השתתפות בשכר ועד ל-15% בסוף התקופה.
הסיוע מותנה בהעסקת חמישה עובדים (חדשים או מועתקים) ומעלה
(מאוכלוסיות מיוחדות) במשרה מלאה, בשכר מינימום ומעלה.