מתחם מלחה
פארק מלחה

מסלול תעסוקה שכר גבוה

מסלול תעסוקה שכר גבוה

חברות המעסיקות 15 עובדים ומעלה אשר מקבלים "שכר גבוה״ (למעלה מפעמיים וחצי מהשכר הממוצע במשק),
 זכאיות לקבל השתתפות בעלות שכר עובדים אלה בשיעור ממוצע של 20%, במשך ארבע שנים. מענק זה ניתן על ידי
משרד הכלכלה והתעשייה.