אגן העיר העתיקה
אגן העיר העתיקה

מענקים לבנייה / הרחבה של בתי מלון (מענק משרד התיירות)

מענקים לבנייה / הרחבה של בתי מלון (מענק משרד התיירות)

הרשות לפיתוח ירושלים, בשיתוף עם משרד התיירות, מעודדת הקמתם של בתי מלון בירושלים.
יזמים שיקימו בתי מלון בשטח המוניציפלי של העיר ויענו על כל התנאים הנדרשים לצורך קבלת תמיכה על פי החוק
לעידוד השקעות הון יוכלו ליהנות ממענק מוגדל של 20% מגובה ההשקעה המוכרת בשאר אזורי הפיתוח בארץ. 


בנוסף לכך, קיימת הוראת שעה לבתי מלון עממיים, המאפשרת תוספת מענק של 13%.

הגשת בקשות לקבלת המענק מתבצעת במינהלת ההשקעות במשרד התיירות.