נוהל שגרירים - תמונה ראשית
כנס בבנייני האומה

נוהל תמיכה בהגשת הצעות לאירוח כנסים

נוהל תמיכה בהגשת הצעות לאירוח כנסים 

 

הרשות לפיתוח ירושלים מייעדת תקציב לתמיכה בהגשת הצעות לאיגודים בינלאומיים עבור אירוח כנסים בינלאומיים בעיר ירושלים. המענק יינתן לנציגים המקומיים החברים באיגודים הבינ"ל אשר מגישים את הבקשה לארח את הכנס בעיר.

גובה המענק המקסימלי הניתן הינו עד 12,000 ש"ח.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il