כנסים בינלאומיים
כנסים בינלאומיים

מענק לכנסים בינלאומיים

מענק לכנסים בינלאומיים 

הרשות לפיתוח ירושלים מייעדת תקציב לעידוד עריכת כנסים בינלאומיים בירושלים, והכל בתנאים המפורטים בנוהל. 

המענק ניתן בגין כנס בתחומי מדעי החיים ורפואה, מדעי הרוח והחברה, טכנולוגיה, עסקים וכלכלה, חקלאות ואיכות הסביבה, אנרגיה ותשתיות, הנערך לפחות שלושה ימים, ובו לפחות 300 משתתפים כאשר לפחות 20% מהמשתתפים הינם מחו"ל. גובה המענק המקסימלי הניתן הינו עד 1,000,000 ש"ח.

המענק ניתן בגין כנס בינלאומי בגין אופי דתי, הנערך לפחות שלושה ימים, ובו לפחות 500 משתתפים כאשר לפחות 70% מהמשתתפים הינם מחו"ל. גובה המענק המקסימלי הניתן הינו עד 400,000 ש"ח.

 

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il