אילוסטרציה
אילוסטרציה

מענק לכנסים מקומיים

מענק לעידוד כנסים מקומיים 

הרשות לפיתוח ירושלים מעודדת יזמים ומארגני כנסים מקומיים לקיים כנסים בירושלים. המענק ניתן בגין כנס מתחומים שונים (כמפורט בנוהל), הנערך יום שלם לפחות, שבו למעלה מ-500 משתתפים ותקציבו עולה על 500,000 ש"ח.
גובה המענק (בין 50,000 ש"ח ל-225,000 ש"ח) נקבע על ידי ועדת מענקים.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il