מתחם ממילא
מתחם ממילא

מענק סיוע לבתי עסק בעיר העתיקה

מענק סיוע לבתי עסק בעיר העתיקה

נוהל זה נועד לשדרוג, לפיתוח ולהקמה של בתי עסק באגן העיר העתיקה,
כאשר בשלב א' יתייחס הנוהל לאזור המוריסטן ושוק אבטימוס, רח' השער החדש ברובע הנוצרי
ורח' רבעה אל עדאויה, והכול בתנאים המפורטים בנוהל זה.