מפה מגילה לפארק עמק רפאים
מפה מגילה לפארק עמק רפאים

משכונת גילה לפארק עמק רפאים (ע"ש עוזי וכסלר ז"ל)

משכונת גילה לפארק עמק רפאים (ע"ש עוזי וכסלר ז"ל)

הרשות לפיתוח ירושלים ניהלה את הליכי התכנון והפיתוח של פארק ירושלים – הפארק המטרופוליני של ירושלים.

במסגרת זו הרשות מקדמת הנגשת וחיזוק החיבורים בין הפארק לבין השכונות הנושקות אליו. הרשות בשיתוף קק"ל ורט"ג מקדמת שביל הליכה אשר יחבר וינגיש את שכונת גילה לפארק רפאים (ע"ש עוזי וכסלר). נקודת המוצא של השביל ביער גילה ונקודת הסיום במבואה המזרחית של פארק רפאים.