מגילה לפארק עמק רפאים-2
מגילה לפארק עמק רפאים-3 בינוני

משכונת גילה לפארק עמק רפאים

משכונת גילה לפארק עמק רפאים

הרשות לפיתוח ירושלים ניהלה את הליכי התכנון והפיתוח של פארק ירושלים – הפארק המטרופוליני של ירושלים.

 

במסגרת זו הרשות מקדמת הנגשת וחיזוק החיבורים בין הפארק לבין השכונות הנושקות אליו. הרשות בשיתוף קק"ל ורט"ג מקדמת שביל הליכה אשר יחבר וינגיש את שכונת גילה לפארק רפאים. נקודת המוצא של השביל ביער גילה ונקודת הסיום במבואה המזרחית של פארק רפאים.