הדמיה שערי צדק
הדמיה שערי צדק

מתחם שערי צדק

הרשות לפיתוח ירושלים קידמה עבור מינהלת הדיור הממשלתי תכנית החדשה למתחם שערי צדק ההיסטורי אשר כוללת: מתחם משרדים, מגורים, מסחר ומלונאות

במסגרת התכנית יוקמו 2 בנייני מגורים ו-2 בנייני משרדים ומלונאות. מבנה שערי צדק ההיסטורי ישומר שימור מחמיר ויוסב למלון. גובה הבנייה החדשה המוצעת כ-24 קומות