מתחם מלחה
מלחה

נוהל לעידוד הקמה של חברות בתחומי ההיי טק ומדעי החיים בירושלים

נוהל לעידוד הקמה של חברות בתחומי ההיי טק ומדעי החיים בירושלים

במסגרת מימוש החלטת הממשלה מס' 1512 מיום ,29.05.2022 שעניינה אישור תכנית "לביא" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים,  מעניקה הרשות לפיתוח ירושלים תקציב ממשלתי המיועד, בין היתר, לעידוד הקמה והרחבה של חברות בתחומי ההיי-טק בעיר ולהגדלת מספר המועסקים בתחום,  והכול בתנאים המפורטים בנוהל זה.

 

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il