קבוצות מאורגנות - באנר ראשי
רחבת שער יפו-1513 - באנר מובייל

נוהל לעידוד לינה של קבוצות מאורגנות

נוהל לעידוד לינה של קבוצות מאורגנות

הרשות לפיתוח ירושלים מזמינה בזאת ספקים, מוסדות תרבות, מפעילי אטרקציה תיירותית, יזמי תיירות ובתי עסק, הפועלים בעיר ירושלים ואשר עומדים בתנאי הזכאות המפורטים בהזמנה להגשת בקשות, להגיש את מועמדותם להיכלל ברשימת הספקים של הרשות לפיתוח ירושלים במסגרת "נוהל לעידוד לינה של קבוצות מאורגנות בירושלים", הכל בהתאם להזמנה להגשת בקשות שפרסמה הרשות.