אילוסטרציה
אילוסטרציה

תכניות לימודים אקדמיות לסטודנטים מחו"ל

נוהל סיוע להקמת תוכניות לימודים אקדמיות לסטודנטים מחו"ל במוסדות מתוקצבים
 להשכלה גבוהה בירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים מעוניינת להגדיל את מספר הסטודנטים מחו"ל הלומדים בירושלים. כיום לומדים
 בירושלים מדי שנה כ-2,000 סטודנטים מחו"ל, בתוכניות בנות חודש עד שנה, רובם בבית הספר לתלמידי חו"ל
 של האוניברסיטה העברית.

 

היעד המבוקש הוא להגיע תוך מספר שנים ל-5,000 סטודנטים בירושלים.

לשם כך יש צורך בהרחבת היצע התוכניות האקדמיות המותאמות לסטודנטים מחו"ל. כמו כן, יש חשיבות בהרחבת
היצע המוסדות שבהם יתקיימו תוכניות אלה.

 

לצורך כך, מעוניינת הרשות לפיתוח ירושלים לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים המעוניינים
 והמסוגלים לקלוט תלמידים מחו"ל לפעול להקמתן של תוכניות חדשות לתלמידים מחו"ל, ולשם כך תעמיד סיוע כספי
ומקצועי לשלב התכנון ולשלבי התפעול הראשונים.