אילוסטרציה
אילוסטרציה

נוהל סיוע לחברות הזנק הפועלות בירושלים

נוהל סיוע לחברות הזנק הפועלות בירושלים

במסגרת מימוש החלטת הממשלה מס' 1512 מיום ,29.05.2022 שעניינה אישור תכנית "לביא" לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, מעניקה הרשות לפיתוח ירושלים  תקציבים ממשלתיים שחלקם מיועד, בין היתר, לעידוד הקמה של חברות הזנק עתירות ידע בירושלים, והכול בתנאים המפורטים בנוהל זה.

שאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל  igal@segevcpa.co.il