main
פארק המסילה

פארק המסילה

הקמתו של פארק המסילה החלה בשנת 2009 והוא מהווה ציר ליניארי באורך של כ-7 ק"מ. הפארק הוקם לאורכו של תוואי מסילת הרכבת הטורקית הישנה, שפסקה לפעול בסוף שנות ה-90 (של המאה הקודמת)

ממעלה נחל רפאים בואכה גבעת התנ"ך במזרח ועד לפארק ירושלים (עמק רפאים) במערב.

פארק המסילה מהווה חלק ממרקם השטחים הפתוחים העירוניים ומשמש כחוליית קישור בין פארק ירושלים
המטרופוליני לבין המייל התרבותי של ירושלים – אזור הסינמטק, החאן הירושלמי ובריכת הסולטן.

 

הפארק משמש כשדרה ירוקה לפעילויות בילוי ופנאי עירוניות ומשלב טבע עירוני עם מסלולי אופניים והליכה,
פרגולות ופינות ישיבה.