הדמיה בינוי על ציר הרכבת הקלה
הדמיה קירוי בגין

תכנית קירוי שדרות מנחם בגין

הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת תכנית לקירוי שדרות מנחם בגין. התכנית יוצרת חיבור פיזי בין שכונת בית הכרם וקרית הלאום על ידי קירוי המקטע המרכזי של שדרות מנחם בגין-בין מחלף בייט בחלקה הדרומי לגשר וולפסון בחלקה הצפוני.

השטח "החדש" שיווצר על גבי הקירוי ישמש ברובו כשטח ציבורי פתוח שיאפשר מעבר רגלי בין שתי השכונות והליכה
לאורכו, ובחלק הקטן ליעודים מסחריים. בדפנות מקטעי הקירוי יפותחו שטחים המצויים כיום בתת דשימוש מתוקף
 היותם סמוכים לציר הקיים עבור שימושי קרקע כגון: מגורים, מסחר, דיור מוגן ושטחים למבני ציבור.

היקפי התכנית (אינם סופיים)

1880 יח"ד

כ-50,000 מ"ר לתעסוקה

250 יחידות דיור מוגן

כ-10,000 מ"ר מסחר