הדמיה קרית המוזיאונים
הדמיה קרית המוזיאונים

קריית המוזיאונים

הרשות לפיתוח ירושלים, בשיתוף משרד התיירות, משרד ירושלים ומורשת
 ועיריית ירושלים, מקדמת את פיתוח המרחב הציבורי בקריית המוזיאונים כמתחם חדש
 של תיירות, תרבות ובילוי.

קריית המוזיאונים בגבעת רם נבנתה עקב בצד אגודל עם חנוכתו של מוזיאון ישראל בשנת 1965. לצד מוזיאון ישראל
 שוכנים כיום בקריה מוזיאון ארצות המקרא, מוזיאון המדע והקריה הלאומית לארכיאולוגיה (בית רשות העתיקות).
בשנים הקרובות אמורים להיבנות בקריה מוזיאון הטבע החדש והאקדמיה ללשון העברית.

 

מטרת התוכנית לתכנן ולעצב את המרחב הציבורי בקריית המוזיאונים בדומה לקריות מוזיאונים ברחבי העולם
וכן ליצור מרחבי פנאי, בילוי והסעדה לטובת התיירים, תושבי העיר והמבקרים הבאים למוזיאונים, כמו גם לטובת עובדי
קריית הממשלה הסמוכה. עם התקדמות התוכנית תהפוך הקריה למרכז חדש של תרבות ובילוי, אשר יהווה מוקד
 משיכה למבקרים ויתמוך בפעילות המוזיאונים ובשיתוף פעולה עמם.