גן הורדים FULL
גן הורדים MOB

שדרוג וחידוש גן הורדים

שדרוג וחידוש גן הורדים

הרשות לפיתוח ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים פועלת בשנים האחרונות לתכנון ופיתוח פארקים רובעיים כחלק משלד השטחים הפתוחים של העיר ירושלים.

 

במסגרת זו התקבלה החלטה בשיתוף קרן וואהל לערוך תכנית לחידוש גן הורדים כפארק רובעי מודרני וממלכתי תוך שמירה מירבית על אופיו הייחודי והסימבולי. מטרת התכנית היא לחדש ולשקם את שבילי הגן, התאורה, ריהוט הרחוב והאגם מלאכותי, ולשלב הקמת בית קפה חדיש שישרת את באי הגן ואת עובדי קריית הממשלה.