גבעת שאול
מפה גבעת שאול

איזור תעשיה מתקדמת - גבעת שאול ד'

איזור תעשיה מתקדמת – גבעת שאול ד'

הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת תכנית מתאר מפורטת בדרום אזור התעשייה גבעת שאול. במסגרת הפרויקט יתוכננו מגרשים נוספים לטובת תעשייה עתירת ידע, לרבות מכונים ומעבדות מחקר ופיתוח טכנולוגי ומדעי. פרט לכך, בשטח האמור מתוכננים שימושים מסחריים ושירותים עסקיים פיננסיים, ושצ"פ כמו גם חיבור מתחם זה לרחוב בית הדפוס ולכביש 16 והיציאה מהעיר.

 

התכנית המוצעת כוללת כ- 140,000 מ"ר