תב"ע למגדל הפרקליטות

ירושלים עיר ממשל משכנת בתוכה גם את הרשות השופטת.
מגדל הפרקליטות המקודם ע"י הרשות יתחבר בצורה נוחה ויעילה למתחם היכל המשפט ובכך ישפר באופן מעשי את הליך השפיטה במתחם.