האוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית

תחום אקדמיה

הרשות לפיתוח ירושלים, בשיתוף משרד ירושלים ומורשת, עיריית ירושלים ומוסדות אקדמיים בעיר, מקדמת תוכניות פיתוח המתבססות על היתרון של העיר במגוון ובכמות המוסדות להשכלה גבוהה הפועלים בה.

התוכניות נועדו להגדיל את מספר הסטודנטים שבאים ללמוד בעיר, תוך מיקוד על סטודנטים לתעשייה עתירת ידע, ולעודד צעירים להשתקע בעיר. זאת, מתוך הבנה שהון אנושי משכיל הוא הבסיס לפיתוחה הכלכלי של העיר.

לשם כך, מבצעת הרשות מספר פעולות:

הרחבת התשתיות הפיזיות של המוסדות ותמיכה בפתיחת תוכניות לימוד חדשות וייחודיות בעיר.

חיבור המוסדות האקדמיים בירושלים לתעשייה ולמערכת החינוך המקומית.

הגברת המודעות לעוצמתה האקדמית של ירושלים, ליתרונות הלימודיים בה ולהטבות הניתנות לסטודנטים.

הנגשת העיר ומוסדות הלימוד המעולים שבה לסטודנטים ולציבור המועמדים ללימודים גבוהים מהארץ ומהעולם.

מיסוד שיתוף פעולה בין המוסדות האקדמיים, העיר והצעירים החיים והלומדים בה.

הענקת חבילת הטבות ושירותים ייחודיים לסטודנטים בירושלים.

אתר עיר אקדמיה, כתובתו www.academicity.org  ובאנגלית www.studyinjerusalem.org  מספק את כל המידע הנדרש לסטודנטים כדי ללמוד, לחיות, לבלות ולעבוד בירושלים ובכלל זה:

הטבות כלכליות ייחודיות לסטודנטים הלומדים בעיר ובראשן - שנת לימודים ראשונה חינם לחיילים משוחררים במכללות ומיזמי "עושים שכונה".

מגוון עצום של חיי תרבות, בילוי ופנאי, תוך ניצול הטבות משמעותיות הניתנות לסטודנטים בירושלים.

חיי קהילה סטודנטיאליים עשירים, המשלבים חיי חברה מגוונים עם תרומה לקהילה, פעילות בקמפוסים וברחבי העיר.

התמחות מקצועית ורכישת ניסיון תעסוקתי במסלול הלימוד של התואר כהכנה ראשונית לשוק העבודה.

החופש לבחור - אפשרות ללמוד בכמה מוסדות אקדמיים במקביל: לומדים לתואר במוסד מרכזי אחד ובמקביל בוחרים קורסים מכל מוסד אחר בירושלים, ללא תשלום נוסף.

"נוהל חו"ל" - תוכנית תמריצים המיועדת לעודד את המוסדות להשכלה גבוהה וללימודי אמנות בעיר לפתח תוכניות לימודים חדשות לסטודנטים המגיעים מחו"ל. הנוהל מעמיד מענקים עד לסך של 100,000 ש"ח לתוכנית.

"נוהל העסקת סטודנטים" - תוכנית תמריצים המעודדת חברות עתירות ידע בירושלים להעסיק סטודנטים מהעיר בשנת לימודיהם האחרונה.

למידע נוסף אודות ההשכלה הגבוהה בירושלים, באתר מכון ירושלים למחקרי מדיניות – לחץ כאן