תחומי פעילות המינהלת

תחום קהילה:

בירושלים פועל צוות חברתי המשותף למנהלת להתחדשות עירונית ולמחלקה לעבודה קהילתית. הצוות החברתי פועל יחד עם בעלי הדירות לאורך כל שלבי הפרויקט, משלב הרעיון ועד המימוש. מטרת עבודת הצוות היא לחזק את בעלי הדירות בתהליך ולוודא שזכויותיהם בתהליך נשמרות, תוך שהם שותפים מלאים לתהליך.


תחום תכנון:

מתכנני המנהלת עוסקים בקידום ובליווי תכניות בניין עיר (תב"עות) נבחרות הנושאות תרומה משמעותית לעיר ולתושביה, וכן בייזום פרויקטים חדשים וסיוע לבעלי דירות ויזמים המעוניינים לקדם מיזמי התחדשות עירונית בעיר. זאת לצד גיבוש המלצות תכנוניות ומסמכי מדיניות, במטרה לטייב את איכות התכניות המקודמות בעיר ולוודא את התאמתן למדיניות וליעדים העירוניים ולרווחת תושביה.


תחום יזמים:

תחום היזמים במנהלת התחדשות עירונית עוסק בקידום וליווי תכוניות במסגרת מסלול יזמים.

המנהלת מלווה יזמים המבקשים לקדם תכנית פינוי בינוי בירושלים, החל משלבי מקידום התוכנית השונים, בחינת התכנות, דרך קידום התב"ע ועד קבלת היתר בניה והריסת המבנים. המנהלת מנגישה ליזמים מידע ומעניקה ייעוץ והכוונה באשר לאפשרויות קידום פרויקטים להתחדשות עירונית בירושלים, כמו גם ליווי של בעלי מקצוע מתחומי התכנון והקהילה, וסיוע בהליכי ההכרזה על מתחמי פינוי בינוי.


תחום מגזר חרדי:

מגמת ההתחדשות העירונית תופסת תאוצה בשכונות ירושלמיות רבות, ומאגדת לתוכה בעלי עניין רבים. מתוך הבנת יתרונותיה ותרומתה לעיר ולתושביה, אנו משקיעים מאמצים בהנגשתה לציבור רחב ומגוון ככל הניתן. זאת, באמצעות לימוד סט הרצונות, אורחות החיים והצרכים של פלחי האוכלוסייה השונים והבאתם לידי ביטוי בתהליכי ההתחדשות.

במסגרת זו, מנהלת התחדשות עירונית זיהתה את הצורך בגיבוש מודל ונוהלי עבודה ייחודיים המותאמים למאפייני הציבור החרדי, אשר מספקים מענה מקיף לכלל היבטי ההתחדשות העירונית – החל מעקרונות תכנוניים, דרך ליווי חברתי, בניית הסכמות ושיתוף הציבור ועד לסיוע והכוונת יזמים ואנשי מקצוע מהתחום. 


השבחת שטחים חומים:

 לאור התרחבות השכונות והגדלת הציפוף בהן, עלינו לוודא שלעת הצטרפות התושבים החדשים כחלק ממימוש מיזמי התחדשות עירונית, המתחמים הציבוריים בשכונות אלה יספקו את המענה הנדרש לביקוש הגובר למוסדות ציבור ולשטחים פתוחים.

לפיכך אנו במנהלת עוסקים בגיבוש תכניות עקרוניות ומפורטות לייעול השימוש בשטחים הציבוריים הקיימים: בתי ספר, גני ילדים, מעונות, גני משחקים ושימושים ציבוריים אחרים, באמצעות תוספת זכויות בניה, יצירת מתחמים מרובי שימושים הפעילים לאורך שעות היום, חידוש המבנים, והגברת הנגישות והקישוריות אליהם. כל זאת במטרה לייצר עירוניות חדשה ומשגשגת.

 

ניהול פרויקטים להתחדשות עירונית:

ניהול תב"ע מלאה/חלקית להתחדשות עירונית של מתחמים בירושלים ביוזמת העירייה/תושבים. המנהלת מנהלת את צוות התכנון וכן את פעולות שיתוף הציבור והסיוע לדיירי המתחם להתארגן. במקרים מסוימים ועל פי בחירת הדיירים המנהלת מסייעת בבחירת היזם.