תחנת רכבת מלחה הדמיה
תחנת רכבת מלחה הדמיה

תחנת רכבת מלחה ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת את תכנית להוספת שימושי תעסוקה, מסחר ומשרדים בתחנת רכבת מלחה ירושלים בהיקפים של עשרות אלפי מ"ר.

התכנית כוללת: הקמת מבני תעסוקה, מסחר, ומשרדים מעל שטח המסילות ואולם התחנה.