תחנת רכבת מלחה-2
תחנת רכבת מלחה-3 בינוני

תחנת רכבת מלחה ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת את תכנית להוספת שימושי תעסוקה, מסחר ומשרדים בתחנת רכבת מלחה ירושלים בהיקפים של עשרות אלפי מ"ר.

התכנית כוללת: הקמת מבני תעסוקה, מסחר, ומשרדים מעל שטח המסילות ואולם התחנה.