שטחים פתוחים ירושלים

תוכנית האב למרחב הציבורי בירושלים

שטחים פתוחים ירושלים

תוכנית האב

למרחב הציבורי בירושלים 

 

רקע

 

תוכנית האב למרחב הציבורי בירושלים מקודמת על ידי הרשות לפיתוח ירושלים עבור עיריית ירושלים. התוכנית נועדה לעדכן את ההסתכלות הכוללת על המרחב הלא בנוי בירושלים כחלק ראשון של גיבוש תפיסה מתארית מחודשת לעיר. כיום, התכנון הכולל בירושלים נשען על הנחיות תכנית מתאר 2000 אשר משמשת כמסמך מדיניות לא סטטוטורי המנחה את התכנון בעיר.

 

עיריית ירושלים החליטה לחדש את התכנון הכולל של העיר (תוכנית מתאר 2000) ע"י גיבוש מספר תוכניות אב נושאיות. תוכנית האב למרחב הציבורי היא המרכיב הראשון של התכנון הכולל העדכני לעיר. הבחירה במרחב הציבורי  כפרק ראשון נובעת מחשיבות הצבתו כתשתית מארגנת של התפתחות העיר בעתיד.

 

תוכנית האב מתייחסת למרחב הלא בנוי, הכולל את השטחים הפתוחים בתוך ומחוץ למרקם הבנוי של העיר וכן את כל רשת הרחובות, המעברים והקישורים המאפשרת תנועת הולכים ורוכבים בין מוקדים בעיר ובין השטח הבנוי והפתוח. התכנון האינטגרטיבי של מרכיבי המרחב הציבורי בתכנית, לוקח בחשבון את השיקולים האקולוגים, הנופיים וההידרולוגים של המרחב ואת איכות החיים של התושבים הנעים ופועלים במרחב הציבורי בעיר.

 

התוכנית שמה דגש על יצירת רצף בין חלקי העיר והשכונות, בשמירה על אזורים בעלי ערכיות גבוהה ועל מעברים אקולוגיים ותכנון הממשק בין שטח הפיתוח והשטח הפתוח. כמו כן, התוכנית מציעה תכנון של מרחבים ציבוריים המאפשרים מפגש בין אוכלוסיות  שונות, החייאת אזורי מגורים ותעסוקה, ותורמים למגע עם הטבע בעיר המצטופפת. לצד זאת, התוכנית מחזקת את השטחים הפתוחים התורמים להתמודדות עם האתגרים שמציב בפנינו משבר האקלים.

 

לתוכנית האב הוגדרו שלוש מטרות על, מהן נגזרו מטרות התכנית. חלקן מבוססות על מטרות שהוגדרו בעבר במסגרת תכנית 2000 וחלקן  חדשות ומסמלות את העדכון והשינוי בתפיסות המוצעות בתכנית זו.

מטרות העל של התוכנית

 

חיזוק המרחב הציבורי לתמיכה באיכות חיים העירונית 

הסתכלות על כלל המרכיבים של מערכת המרחב הציבורי, ויצירת חיבור והנגשה של מרחב ציבורי איכותי לכלל האוכלוסיות בעיר

 

שמירה על התשתית הטבעית והמגוון הביולוגי בעיר – 

שימור ערכי הטבע לרבות שמירת שטחים טבעיים, מסדרונות אקולוגים ותכנון מוטה שימור נגר עילי המתרחש באגני היקוות

 

תמיכה בהיערכות העיר למשבר האקלים – 

שמירה וחיזוק מרחבי הטבע והצל לקירור העיר, בחינה של אפשרויות הטמעה של מערכות חלחול והשהייה לניהול אירועי נגר קיצוניים, ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית, ברכיבה ובהליכה לטובת צמצום פליטות ועוד

שטחים פתוחים ירושלים

מרכיבי התוכנית

 

התוכנית מגדירה שלושה מרכיבים במרחב:

 

מרחבים – כוללים את הפארקים (מטרופוליניים, עירוניים ורובעיים), הקמפוסים הירוקים, ומרחבים מארחים. (בתשריט זוהי שכבת הפוליגונים).

 

צירים – כוללים את הרחובות המרכזיים של העיר, צירים ירוקים, נחלים וטיילות נוף. (בתשריט זוהי שכבת הקווים.)

 

מוקדים – מהווים את המוקדים המרכזיים שיש להם חשיבות כמרחב ציבורי פתוח ומהווים מוקדי משיכה עבור תושבי העיר ומבקריה. כוללים מוקדי תרבות ופנאי, מוקדי קהילה, מוקדי טבע, כיכרות עירוניות, נקודות תצפית, מעיינות ועוד. (בתשריט זוהי שכבת הנקודות.)

מסמכי התוכנית

תשריט ראשי: פורס מרחבית את כלל מרכיבי התוכנית.

לצפייה בתשריט – לחצו כאן

 

מסמך הנחיות – מהווה בסיס לתכנון מפורט ולתכנון לפיתוח של המרחב הציבורי בעיר. המסמך כולל הנחיות להכנת תכניות מפורטות (תב"ע) ותכניות פיתוח. הכוונה היא כי כל תכנית מפורטת או תכנית פיתוח המקודמות בעיר תתוכנן ותיבדק על רקע התשריטים וההנחיות של תכנית האב ותיבחן ביחס למרכיבים הרלוונטים לתכנית.

לצפייה במסמך ההנחיות – לחצו כאן

 

נספח הידרוגיאולוגי המציג רכיבי רקע אליהם קיימת התייחסות במרכיבים השונים לאורך מסמך ההנחיות.

לצפייה בנספח ההידרוגיאולוגי – לחצו כאן

 

נספח שטחים פתוחים – מציג את ביתר פירוט את השטחים הפתוחים המוצעים בתכנית וכן את השינוי בהצעות אל מול תכנון מתאר 2000 , המהווה רקע לעבודה זו.

לצפייה בנספח שטחים פתוחים – לחצו כאן

 

 

צוות עבודה וועדה מלווה

ועדת היגוי – בראשות אינג' יואל אבן, מהנדס העיר, עיריית ירושלים

ועדת עבודה – בראשות אדר' עופר מנור, אדריכל העיר, עיריית ירושלים

ניהול פרויקט – יעל לב שני, מנהלת התכנון, הרשות לפיתוח ירושלים

 

צוות התכנון

ראש צוות, תכנון וניהול – גבריאלי סגל | תמי גבריאלי, גידו סגל, הילה בר נר, מור מיטלמן

אדריכלי נוף – אהרונסון | ברברה אהרונסון, איילת ליכט, מיכל דוקרסקי

יועצת אקולוגיה | יערה ישראלי

יועצי הידרולוגיה | אפרת פרבר ויוני גורן

תכנון תחבורה – אמאב | מרק רנדר ואילנה הר-טל

שיתוף ציבור | דנה גזי, CP-DY

שטחים פתוחים ירושלים

שיתוף הציבור בתכנית האב

כיאה לחשיבות התוכנית ולפריסתה הרחבה, התוכנית כוללת תהליך שיתוף ציבור המקיף את כלל שכונות העיר וקבוצות בעלי עניין מובילות. תוכנית שיתוף הציבור נבנתה בהובלה משותפת עם מתכנני הרובעים והשכונות בשימת דגש על תהליך אפקטיבי ונגיש, המאפשר קבלת משוב בעל ערך שניתן להטמיעו בתוכנית.

 

לצפייה במצגת שיתוף הציבור – לחצו כאן

 

 

מפגשי שיתוף הציבור בשכונות

הקליקו על שם השכונה שלכם לקבלת פרטים ולהרשמה למפגש:

גינות העיר, בקעה רבתי, דרום (קטמונים וגוננים), לב העיר, מורשה, הרובע היהודי, בית צפאפא, תלפ"ז

יום רביעי, 15.2.23, כ"ד שבט, 19:30

גאולה-בוכרים, אשכולות, רוממה

יום רביעי, 21.2.23, ל שבט, 20:30

פסגת זאב, גבעה צרפתית, נווה יעקב

יום רביעי, 22.2.23, א' אדר, 19:30

בית הכרם, גנים, יובלים, גבעת מרדכי, קרית משה, רמת מוצא

יום שלישי, 28.2.23, ז' אדר, 19:30

רמות, רמת שלמה

יום רביעי, 1.3.2023, ח' אדר, 19:30

הר נוף, בית וגן, גבעת שאול, קרית משה, גבעת מרדכי

יום שלישי, 14.3.23, כ"א אדר, 19:30

גילה וחומת שמואל

יום שלישי, 21.3.23, כ"ח אדר, 19:30

 

הקלטת מפגש כלל עירוני מיום 7.12.22

הקלטת מפגש כלל עירוני מיום 7.12.22 - תרגום סימולטני לערבית

תהליך שיתוף הציבור כולל:

  • מפגש פתיחה כלל עירוני מקוון בהשתתפות מהנדס העיר, אדריכל העיר וצוות התכנון בו יוצגו עיקרי התכנית ועקרונותיה
  • עשרה מפגשי שיתוף אזוריים בהתאמה למגזרים (חרדי, ערבי וכללי) – במפגשים אלו יוצגו הנחיות תכנית האב לאזור ויתקיים דיון בשולחנות עגולים לפי שכונות לאיסוף הערות הציבור על התוכנית.
  • דף נחיתה להנגשה שוטפת של חומרי התוכנית והתהליך לכל המעוניין – להרשמה

לפרטים נוספים ולשאלות בנוגע לשיתוף הציבור ניתן לפנות לדנה גזי, יועצת שיתוף הציבור – dana@dy-cp.com