אילוסטרציה תלפיות
אילוסטרציה תלפיות

תכנית אב תלפיות 2021

רובע תלפיות המתחדש

תכנית האב החדשה לאיזור התעשייה תלפיות

עיקרי התוכנית

הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת עבור עיריית ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת תכנית אב מעודכנת לאזור התעשייה תלפיות, בדרום העיר. תכנית האב החדשה מתבססת על תכנית אב קודמת שאושרה בוועדה המחוזית ב- 2013 ומכוונת לשנת יעד של 2040 (תכנית אב הינה מדיניות תכנונית מוסכמת והיא אינה סטטוטורית, על פיה ניתן להגיש תכניות מפורטות, ולא ניתן מכוחה להנפיק היתרי בניה).

רובע תלפיות, הידוע כ"אזור התעשייה תלפיות", שינה את פניו בשנים האחרונות בשל יציאת  שימושי התעשייה המסורתית לאזורי תעשייה מחוץ לעיר. המרחב הגדול, אשר שטחו למעלה מ- 1000 דונם, המוקף בשכונות מגורים שינה פניו  במרבית שטחו והפך לאזור המאופיין בעסקי מסחר, משרדים מלאכה ומוסכים.

תוכנית האב החדשה יוצרת מסד תכנוני להתפתחותו של מרכז עירוני ראשי חדש לירושלים, אשר בשטחו עתידה להיסלל הרכבת הקלה עם 3 קווים חדשים. החזון לרובע תלפיות המתחדש רואה בו מרכז רב תכליתי ומגוון המתאפיין במרחב ציבורי איכותי, אשר מעודד הליכתיות ונגישות לצירי רכבת קלה ותנועת הולכי רגל. המתחם מיועד לתפקד כאזור בעל עירוב שימושים הכולל מגורים, מסחר, תעסוקה, חינוך, תרבות, בילוי, מלאכה ושירותים.

 

כמחצית מהשטחים מיועדים למגורים, כ– 8,500 יח"ד הכוללות תמהיל מגוון של יחידות דיור כולל דירות קטנות שיהוו פתרון לאלו המבקשים לרכוש דירה ראשונה, וכמחצית מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ותרבות.

התוכנית מתווה את המדיניות וקובעת את הכלים להתפתחות המתחם החדש באמצעות:

קביעת ייעודי קרקע והשימושים והגדרת עקרונות הבינוי לכל ייעוד.

סימון אזור ייעודי לתעשייה ולמוסכים

איתור השטחים הציבוריים הפתוחים ויצירת שלד ציבורי לקידום הליכתיות וקישוריות ברובע החדש ובאזור כולו.

התאמת התשתית התחבורתית לתוספת השימושים ברובע, ולתכנון אזור מוטה תחבורה ציבורית והליכה.

התייחסות לשלביות ולדרכי המימוש

קביעת הנחיות סביבתיות לבקרה על תהליכי המימוש ולמניעת קונפליקטים בין שימושים קיימים וחדשים

סטטוס התכנית:

התכנית מאושרת ואומצה כמדיניות תכנונית ע"י הועדה המחוזית

 

תכנית האב הוצגה לציבור במהלך חודש יולי 2020,

בסדרה של מפגשים בתחומי התוכנית ובשכונות הסמוכות.

 

זוהי התכנית שהוגשה לקראת הדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים. הנתונים התכנונייים עשויים להשתנות לאחר הדיונים בועדות התכנון השונות.