main
main_mob

תכנית אב תלפיות

הרשות לפיתוח ירושלים קידמה ואישרה בשיתוף עם עיריית ירושלים את תכנית האב לאזור התעשייה תלפיות בשנת 2012. בימים אלה עומלת הרשות על הכנת תכנית אב חדשה לאזור התעסוקה אשר תשלב שימושי מגורים ולמעשה תהפוך את אזור התעסוקה תלפיות למתחם בעל עירוב שימושים שיהפוך את תלפיות לרובע מתחדש בדומה למרכזים עירוניים דומים בארץ ובעולם.

 במסגרת התכנית ישמרו שימושי המסחר והתעסוקה הקיימים אשר ישתלבו בשימושי המגורים ויהפכו את אזור התעסוקה בתלפיות למוקד הפיתוח העתידי של ירושלים. התכנית המפורטת ממשיכה את ציר רחוב פייר קניג בתלפיות עד לשדרות
 ברעם במטרה להפוך אותו לשדרה ראשית המתפקדת כמוקד לבילוי, מסחר ותעסוקה במתחם תלפיות המתחדש.

 

התכנית מציעה להרחיב את ציר פייר קניג ולהקים מבני מסחר ותעסוקה לאורכו בגובה של 5 קומות מסד ומעליהם
 מבני תעסוקה בגובה עד 18 קומות. לאורך הרחוב יתוכננו מסלולי אופניים, רחבות הסעדה ובילוי ועוד.

שטח התכנית- כ-95 דונם. תוספת שטחי הבנייה הינם- כ-250,000 מ"ר.