main
main_mob

תכנית אב תלפיות

הרשות לפיתוח ירושלים קידמה ואישרה בשיתוף עם עיריית ירושלים את תכנית האב לאזור התעשייה תלפיות בשנת 2012. בימים אלה עומלת הרשות על הכנת תכנית אב חדשה לתלפיות אשר תשלב שימושי מגורים ולמעשה תהפוך את האזור למתחם מתחדש בעל עירוב שימושים בדומה למרכזים עירוניים דומים בארץ ובעולם.

במסגרת התכנית ישמרו שימושי המסחר והתעסוקה הקיימים אשר ישתלבו בשימושי המגורים ויהפכו את אזור התעסוקה בתלפיות לאחד ממוקדי הפיתוח העתידיים של ירושלים. התכנית הופכת את רחוב פייר קניג לשדרה ראשית המתפקדת כמוקד לבילוי, מסחר ותעסוקה במתחם תלפיות המתחדש.

 

התכנית מציעה להרחיב את ציר פייר קניג ולהקים מבני מסחר, תעסוקה ומגורים לאורכו. הרחוב אשר בליבו תסע רכבת קלה יתוכנן כרחוב אורבאני המשלב, מסחר, תעסוקה, הסעדה, בילו ומגורים.

 

שטח התכנית – כ-950 דונם.