תכנית מתאר מער מזרח חדש
תכנית מתאר מער מזרח-1 בינוני

תכנית מתאר מע"ר מזרח ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים מקדמת את תכנית מתאר לאזור מע"ר

(מרכז עסקים ראשי) מזרח ירושלים.

עקרונות התכנון הם:

 

  • חיזוק מעמדו של מרכז העיר המזרחית כמרכז רב גוני של פעילויות תעסוקה, מוסדות ציבור ותרבות, בילוי, מסחר, השכלה, מלונאות ומגורים.

  • מטרת התכנית היא לחולל תהליך של חידוש מרכז העיר המזרחי על כל מרכיביו תוך יצירת מסד סטטוטורי שיאפשר את תהליכי הפיתוח וההתחדשות