ירושלים
ירושלים

תמריצים ומענקים

הרשות לפיתוח ירושלים פועלת במטרה להעלות את איכות החיים של תושבי העיר, לעודד הגירה חיובית ואיכותיות ולקדם יוזמות עסקיות בירושלים.

 

הרשות, בשיתוף עם ממשלת ישראל ועיריית ירושלים, מפעילה תכנית השקעות רב שנתיות הכוללת השקעות רחבות בהקמה ובשדרוג של תשתיות פיזיות וטכנולוגיות, ופיתוח תחומי כלכלה ותעסוקה, שבהם יש לירושלים יתרונות תחרותיים. הרשות פועלת במטרה ליצור מסגרות חדשניות, שמטרתן להעניק "כלי עבודה" ייחודיים ליזמים בעיר. לטובת כך, מסייעת הרשות במענקים שונים במגוון תחומים. הרשות מהווה "One Stop Shop" עבור החברות והיזמים ומסייעת להם במתן מענה יעיל ומהיר בנקודה אחת, ללא צורך לעבור מגורם אחד לאחר. הסיוע ניתן הן בקבלת ההטבות והמענקים מכלל הגורמים הרלוונטיים והן בליווי מול הגורמים הממשלתיים והעירוניים.