ירושלים
ירושלים

מיזמים

מיזמים

הרשות לפיתוח ירושלים מפעילה מספר מיזמים מחוללי צמיחה בעיר ירושלים לחיזוק כלכלת העיר והתעשייה שלה