מגדל דוד
מגדל דוד

אודות הרשות

הרשות לפיתוח ירושלים היא תאגיד סטטוטורי, שהוקם על פי חוק בשנת 1988.
 בין תפקידיה של הרשות: ליזום, לתכנן ולעודד פעולות לפיתוח הכלכלי של ירושלים;
לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים הפועלים לפיתוח ירושלים; לייעץ ולספק
מידע הקשור ליוזמות, לתוכניות ולמפעלים כלכליים בירושלים

חזון הרשות לפיתוח ירושלים

קידום ירושלים כעיר בינלאומית ומובילה בתחום הכלכלי ובאיכות החיים במרחב הציבורי.
הרשות לפיתוח ירושלים היא גוף יוזם ומוביל בתכנון ובפיתוח העיר והיא פועלת לחולל שינוי משמעותי,
תוך מתן דגש על תפיסה עסקית, על מקצוענות ועל יצירתיות.

אתגרים והצלחות

הרשות לפיתוח ירושלים קידמה מאז הקמתה, מאות מיזמים, שתרמו רבות לאיכות החיים בעיר והפכו את ירושלים למרכז בינלאומי של חדשנות, מצוינות ומקור גאווה לתושביה. הרשות משקיעה משאבים רבים בחיזוק ההון האנושי, בשדרוג ובפיתוח תשתיות פיסיות וטכנולוגיות בעיר. 

במטרה להעלות את איכות החיים של תושבי העיר, לעודד הגירה חיובית ואיכותית ולקדם יזמות עסקית, אישרה ממשלת ישראל תוכנית השקעות רב־שנתית בעיר. התוכנית כוללת: הקמה ושדרוג של תשתיות, פיתוח תחומי הכלכלה והתעסוקה שבהם יש לירושלים יתרונות תחרותיים ויצירת מסגרות חדשניות, שמטרתן להעניק "כלי עבודה" ייחודיים ליזמים בעיר.

תכנון בעיר

התכנון הוא הכלי הראשוני לביצוע מיזמים לפיתוח כלכלי. הרשות לפיתוח ירושלים מובילה תכנון עבור עיריית ירושלים, מינהל מקרקעי ישראל וגופים נוספים בתחומי התעסוקה, המגורים ומיזמים ייחודיים בעלי השפעה עירונית.

אייל חיימובסקי

דבר המנכ"ל

במהלך השנים מאז הקמתה צברה הרשות לפיתוח ירושלים ניסיון רב בעשייה הציבורית בבירה והיא משמשת היום כגוף מוביל בתכנונה ובפיתוחה של העיר. הרשות לפיתוח ירושלים פועלת כגוף מחולל ומתמרץ, המקדם את פיתוחה של העיר, מעמיק את יופייה ומחזק את כלכלתה. בפעילותה, מייצרת הרשות ממשקים עם גופים נוספים, משלבת בין פעילות המגזר הציבורי והפרטי ומקדמת עבור המגזר הפרטי את התנאים הנדרשים להתפתחותו.

כיום, מתחולל בירושלים מפנה משמעותי בהיקף הפיתוח והבנייה, בהקמת מפעלים חדשים, במיזמים מסחריים ובמיזמים בתחומי התיירות, התרבות, האמנות, איכות החיים וההשכלה הגבוהה. כל זאת, במסגרת השקעות ומהלכים תכנוניים ארוכי-טווח, הנעשים בשיתוף ממשלת ישראל ועיריית ירושלים, שאת ניצניהם ניתן לראות כבר בטווח המידי, כגון: פיתוח איזורי תעשייה ותעסוקה, פיתוח אגן העיר העתיקה, פיתוח תיירות המקומית והבינלאומית לעיר, פיתוח פארק ירושלים ופארקים רובעיים וכן במיזמים שונים הפועלים בתחומי האקדמיה, העיצוב, הקולנוע והטלוויזיה.

אייל חיימובסקי
מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים   

חתימה-מנכל