מגדל דוד
מגדל דוד

תחומי פעילות

הרשות לפיתוח ירושלים יוזמת ומקדמת פעולות ומיזמים המחזקים את ירושלים
 וכלכלתה, משפיעים על תכנון שטחי ציבור מרכזיים ושטחים ירוקים בעיר ועל
 התפתחותו העתידית של מטרופולין ירושלים. 

חזונה העסקי של הרשות הוא לפעול למען קידום איכות חיים עירונית, באמצעות מיזמים חדשניים ושיטות עבודה מתקדמות. הרשות מקפידה על שילוב מאוזן בין המגזר הציבורי לבין המגזר הפרטי ויצירת תנאים מיטביים להתפתחותו של המגזר הפרטי בעיר. זאת, בכפוף לניצול יעיל של משאבי קרקע, פיתוח בצד שימור, כמו גם פיתוח עתידי, המכבד את עברה ומורשתה של העיר ירושלים.