תיירות

נוהל עידוד לינה לקבוצות מאורגנות

כנסים מקומיים בתחום התקשורת

נוהל נסיעות תמריץ

תמיכה בהגשת הצעות לאירוח כנסים

נוהל מסלולי תוכן תיירותיים

מענק לכנסים מקומיים

הטמעת מוצרים טכנולוגיים ודיגיטליים

מענקים לבניה והרחבה של בתי מלון
(מענק משרד התיירות)

הקמה והפעלת של תחנות מידע לתייר

נוהל מסלולים

מענק לכנסים בינלאומיים