הדמיה בינוי על ציר הרכבת הקלה
הדמיה בינוי על ציר הרכבת הקלה

בינוי על צירי הרכבת הקלה

בהתאם למדיניות עיריית ירושלים והוועדה המחוזית לעבות את הבינוי לאורך צירי הרק"ל המאושרים,
מקדמת הרשות לפיתוח ירושלים מספר תכניות בהתאם למדיניות זו לצורך תוספת
מאות יחידות דיור ושטחי תעסוקה. 

יתרונה של הרשות לפיתוח ירושלים כגוף ציבורי הינו במיקוד המאמץ באיתור אזורים גיאוגרפים ברחבי העיר
אשר בהם בוחר השוק הפרטי שלא להתערב ובמקומות בהם ייעוד הקרקע ציבורי.