אילוסטרציה
אילוסטרציה

מסלולי המיזם לקולנוע וטלוויזיה

המיזם קבע סטנדרטים חדשים לתהליך ההערכה ולזמן מתן התשובות ליוצרים והם מפורסמים באמנה המופיעה באתר המיזם. המיזם בוחר להשקיע בפרויקטים על פי אמות מידה מקצועיות ואמנותיות, תוך התייחסות לקיומו של הסיפור בירושלים, למקוריות התסריט, לאיכות הכתיבה, לרמת הבמאי והמפיק ולהיתכנות ההפקה.

למיזם מסלולי הגשה מגוונים: מסלולי פיתוח והפקה לסרטי קולנוע ולסדרות טלוויזיה; מסלול תסריטים ללא "חבילת הפקה";
מסלול להשלמת הפקה; מסלול השקעה בהפקות אנימציה לקולנוע ולטלוויזיה; מסלול השקעה בסרטי קולנוע
קטני תקציב ומסלול ישיר לגופי שידור.