אילוסטרציה
אילוסטרציה

מענק לכנסים מקומיים בתחום התקשורת

מענק לעידוד כנסים מקומיים בתחום התקשורת 

הרשות לפיתוח ירושלים מעודדת עריכת כנסי תקשורת מקומיים בעלי מספר משתתפים רב ובעלי חשיפה תקשורתית רבה אשר תסייע בחיזוק העיר ירושלים הן ברמה הכלכלית והן ברמה התודעתית במיצוב העיר כיעד מוביל לאירוח כנסים. המענק ניתן בגין כנס בתחומים שונים (כמפורט בנוהל), הנערך יומיים לפחות, שבו למעלה מ-500 משתתפים ותקציבו עולה על 500,000 ש"ח.
גובה המענק (בין 75,000 ש"ח ל-250,000 ש"ח) נקבע על ידי ועדת מענקים.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il