נוהל נסיעות תמונה גדולה
נוהל נסיעות תמונה מובייל

נוהל נסיעות תמריץ

נוהל נסיעות תמריץ 

הרשות לפיתוח ירושלים מעודדת "נסיעות תמריץ" של תאגידים וגופים מחו"ל בירושלים. זכאות למענק על פי הנוהל דורשת עמידה בתנאי הסף של 100 איש לפחות הלנים שלוש לינות לפחות בבית מלון בירושלים ומשתתפים בלכל הפחות שני ימי פעילות בירושלים.
גובה המענק (בין 50,000 ₪ – 1,200,000 ₪) נקבע על ידי וועדת מענקים.

לשאלות ולהגשת הטפסים יש לפנות ליגאל פלקוביץ' בדוא"ל igal@segevcpa.co.il