אייקון - הנפשה
אילוסטרציה

החלטות ועדת המכרזים

פרוטוקול וועדת מכרזים 25-23 

פרוטוקול וועדת מכרזים 23-23 

פרוטוקול וועדת מכרזים 22-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 21-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 20-23 

פרוטוקול וועדת מכרזים 19-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 18-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 17-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 16-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 14-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 13-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 12-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 11-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 10-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 09-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 08-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 07-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 06-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 05-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 04-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 03-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 02-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 01-23

פרוטוקול וועדת מכרזים 35-22

פרוטוקול וועדת מכרזים 34-22

פרוטוקול וועדת מכרזים 33-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 32-22

פרוטוקול וועדת מכרזים 31-22 

פרוטוקול וועדת מכרזים 30-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 29-22

פרוטוקול וועדת מכרזים 28-22

27-22 פרוטוקול ועדת מכרזים

פרוטוקול ועדת מכרזים 26-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 25-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 24-22

פרוטוקול וועדת מכרזים 23-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 22-22

פרוטוקול ועדת מכרזים21-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 20-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 19-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 18-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 17-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 16-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 15-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 14-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 13-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 12-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 11-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 10-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 09-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 08-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 07-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 06-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 05-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 04-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 03-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 02-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 01-22

פרוטוקול ועדת מכרזים 37-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 36-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 35-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 34-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 33-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 32-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 31-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 30-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 29-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 28-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 27-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 26-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 25-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 24-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 23-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 22-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 21-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 20-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 19-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 18-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 17-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 16-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 15-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 14-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 13-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 12-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 11-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 10-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 9-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 8-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 7-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 6-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 5-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 4-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 3-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 2-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 1-21

פרוטוקול ועדת מכרזים 28-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 27-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 26-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 25-20

פרוטוקול ועדת מכרזים 24-20